I paintball tävlar deltagarna antingen ensamma eller i lag där spelet går ut på att slå ut sina motståndare genom att träffa dem med kulor med som innehåller vattenlöslig färg som skjuts ut av så kallade markörer.

Oftast utspelar sig dessa matcher utomhus på anläggningar av olika storlekar men det finns även paintballarenor där spelet kan utföras inomhus. Det avspärrade området är prytt med antingen naturlig eller artificiell terräng där spelarna kan söka skydd från fienden.

Flera speltyper

Det finns många olika varianter av den allt mer populära aktiviteten där de vanligaste varianterna är capture the flag (flaggspel), eliminering eller respawn. I capture the flag utgår de spelande lagen från varsin bas med en tillhörande flagga vardera. Utmaningen i denna variant är att hämta motståndarens flagga och ta tillbaka den till den egna basen utan att bli skjuten. Eliminering innebär att lagen endast ska träffa medlemmarna i motståndarlaget och undvika att själva bli träffade, och därför vinner det lag som lyckas eliminera motståndarna och fortfarande ha kvar spelare i det egna laget som inte hunnit bli träffade. I varianten respawn får spelare som blivit skjutna återgå till spelet även efter att ha blivit träffade, ibland dock med vissa begränsningar såsom att spelaren måste vänta en viss tid innan denne kan återgå till spelet eller måste hämtas av sina lagkamrater.

Flera speltyper

Det går att dela upp paintball i två varianter där den ena kallas recball och är den variant som utspelas i skog eller bebyggelse, och den andra kallas speedball som istället för terräng utförs i en symmetrisk bana. Inom tävlingar används speedballformen för att ge båda lagen samma förutsättningar. Recball har därför också mindre regler kring utrustning och spelet, säkerhetsföreskrifterna är dock desamma.

Spelets tillbehör

Utrustningen som används i paintball kan se olika ut beroende på spelformen. Den mest grundläggande utrustningen som alltid används är markörer, paintballkulor och masker. Markörerna är klassade som licensfria luftvapen i Sverige och kräver därför att ägaren är minst 18 år men kan användas av yngre personer med vårdnadshavares godkännande. Paintballkulorna som används i markörerna består av gelatinkapslar som är fyllda med vattenlöslig färg gjorda av nedbrytbara produkter vilket innebär att kapsylerna både är miljövänliga och ätbara. Skyddsmasken som används i paintball är obligatorisk på grund av säkerhetsskäl och måste bäras av alla som befinner sig inom ett spelområde. Masken täcker inte bara ögonen utan även öron och mun, vissa varianter täcker även halsen. Polykarbonat, även kallat Lexan, används för att konstruera maskerna och ska tåla kulor som träffar i 91 m/s.

Mer än bara ett spel

Även om paintball i Sverige inte klassas som en officiell sport innebär aktiviteten mycket fysiskt arbete och kräver att utövarna kan samarbeta, planera, och är tävlingsinriktade. Därför är det inte ovanligt att företag, skolor och ungdomsgrupper använder paintball som ett verktyg att förbättra gruppdynamiken men är också ett sätt att förbättra problemlösningsförmågan då spelet innebär ett antal utmaningar som kräver strategiskt tänkande. Många varianter av paintball innehåller olika typer av mål som kräver att lagmedlemmarna måste arbeta tillsammans och komma överens om en plan för att nå målet.