Idag är utbudet av olika vapen att använda sig av i Paintballspel fler än vad de någonsin varit. Detta tack vare det ständigt ökande intresset för denna unga sport (första matchen ägde rum 1981). Det första vapnet som användes var en Nel-Spot-pistol. Likheterna med dagens vapen är i princip bara greppet och pistolens pipa. Idag har pistolerna både pumpar och vattenlösliga färger. Det är pumpen som gör att laddningen får snabbt och inte fördröjer spelaren. Den första pistolen som hade färgade kulor var en så kallad Splatmaster. Dessa var bara till för sporten Paintball och därmed blev de billigare bland annat eftersom plast kunde användas som råmaterial i de olika vapnens stommar.  Men det var då och nu är nu. Och som sagt, idag är utbudet av olika vapen gigantiskt. Ett gevär eller ett vapen som ska användas i Paintball kallas normalt för en markör. I huvudsak finns det två olika typer av markörer – elektriska och mekaniska. Vilken man ska välja beror lite på vilken typ av Paintball man tänker spela mest. De mekaniska markörerna skjuter så kallat semimekaniskt. Detta betyder att för varje avtryckning får man ett skott. Mekaniska markörer kan avlossa upp till femton kulor per sekund. Detta används mestadels i skogsspel samt Scenario, till stor del för att de ser ut som riktiga gevär. Den elektriska markören kräver mer aktning och omhändertagning eftersom det är en inbyggd elektrisk teknik. I skogen kan de lätt bli strul med dessa om det kommer in smuts eller väta. Elektriska markörer passar i stället ypperligt för tävlingsspel i Paintball. Elektroniken i gevären ger en skottsalva på upp till 30 skott i sekunden och är alltså mycket snabbare än mekaniska markörer. Det finns även markörer speciellt framtagna för nybörjare om man är intresserad av att börja med Paintball.

 

Att tänka på när man väljer markör

På varje markör finns själva magasinet från vilket kulorna matas på. I de mekaniska sker denna inmatning av jordens dragningskraft medan elektriska markörer matas på av motorn ini vapnet, vilket också är den bidragande faktorn som gör de elektriska snabbare. När man väljer bland det stora markörutbudet finns det ytterligare beslut att ta. Varje markör har ett luftsystem bakpå markören som beroende på vapen fylls med ett tryck mellan 210 BAR och 310 BAR. Detta är något man får ta ställning till när man väljer sin markör. Hastigheten på markören är också en egenskap som varierar mellan de olika markörerna på marknaden. Paintballenheten som kulans hastighet mäts i kallas feet per second och förkortats FPS. Maxhastigheten är 300 FPS vilket betyder 91.44 meter per sekund.

Att tänka på när man väljer markör

Beroende på var man vill att tanken som ska driva markören ska sitta ser utbudet av markörer lite olika ut. En del föredrar att ha tanken på ryggen så markören blir lättare (oftast de som spelar i skogen), andra vill ha den fast på markören. Smaksak. Det går även att välja storlek på tanken – tänk vikt och hur mycket du vill få ut när du gör ditt val. Ovanligt men helt möjligt är att välja att ha ett sikte med zoom på in markör. Detta passar för dem som vill skjuta på längre avstånd. Förutom markörer, som är det absolut viktigaste vapnet i Paintball, finns det även granater av olika slag samt kulor med olika funktioner. Bland granaterna finns till exempel rökgranater med rök av olika färger för minskad sikt hos motståndarna och färgsprutande handgranater.